Privacy (AVG)

Privacyverklaring m.b.t. gegevensverwerking (website, administratie)

In dit deel van onze privacy-verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen binnen de Stichting voor Zijnsoriëntatie en waarom wij dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedreen die iets koopt in de webwinkel, zich opgeeft voor een activiteit, of geïnteresseerden in de e-mail updates en aanbiedingen. Zij hebben deze informatie zelf bij ons aangeleverd omdat zij gebruik maken van ons aanbod of aangegeven hebben dat zij geïnteresseerd zijn en informatie van stichting willen blijven ontvangen.

De Stichting Zijnsoriëntatie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Doel voor het verwerken van de persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze afnemers en geïnteresseerden voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van de facturen en het afhandelen van de betalingen
 • Om per mail informatie te kunnen sturen over onze activiteiten waarvoor de persoon zich heeft ingeschreven.
 • Om geïnteresseerden te informeren over onze dienstverlening (direct mail – 3 tot 4x per jaar; nieuwsbrief circa 6x per jaar); bij elke mailing kan de ontvanger zichzelf uitschrijven uit deze direct mail of de nieuwbrief

Grondslagen voor gegevensverwerking

Verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de stichting Zijnsoriëntatie om de overeenkomsten met de betrokkenen uit te kunnen voeren. Wanneer een afnemer of geïnteresseerde zich aanmeldt via de website voor onze producten en/of de nieuwsbrief, dan geeft hij daarmee ook toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde specifieke doeleinden.

 • Wij slaan de gegevens op in ons administratiesysteem (AFAS), onze beveiligde netwerksystemen en via onze beveiligde onlinesystemen (website)
 • De stichting maakt géén gebruik van geautomatiseerde besluitvorming via onze systemen; noch maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
 • De stichting Zijnsoriëntatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
 • De stichting Zijnsoriëntatie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting maar alles komt uit AFAS

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen die in de administratie van de stichting Zijnsoriëntatie staat heeft altijd het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Eveneens heeft iedereen het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de school
voor Zijnsoriëntatie, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid (uiteraard uitsluitend aan de persoon zelf). Hiertoe dient de betrokkene een verzoek in tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Dat kan op de volgende wijze:

 • Dit verzoek kan worden ingediend bij de stichting Zijnsoriëntatie: stichting@zijnsorientatie.nl
 • Stuur een kopie van je identiteitsbewijs mee met het verzoek (maak in deze kopie het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart). Dit ter bescherming van je privacy
 • De stichting Zijnsoriëntatie reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De stichting Zijnsoriëntatie neemt de bescherming van gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ieder die het idee heeft dat zijn of haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact opnemen met de stichting Zijnsoriëntatie: stichting@zijnsorientatie.nl of met de functionaris gegevensbescherming: Herma Hoekman, bereikbaar via email bureaucoordinator@zijnsorientatie.nl of 030 – 23 16 513.