de Cirkel | 46

de Cirkel | 46

Tijdschrift Zijnsoriëntatie

€12,50

Inhoud:

Cirkel 46

Zijnsoriëntatie als pad van vrijheid

Hans Knibbe belicht een aantal achtergronden van dit pad van non-dualiteit. Hij benadrukt het belang van de drie juwelen en van de juiste motivatie. Ook legt hij uit hoe ‘niet-doen’ verschilt van ‘doen’ en hoe je daarbij omgaat met de verschijnselen die zich voortdurend manifesteren in je geest.

Royal ease

Jacqueline Vader inspireert in deze verfrissende bijdrage de lezer met haar pleidooi voor het loslaten van iedere veranderingstendens en haar uitnodiging om werkelijk álles te herkennen als een vorm van Zijn.

Over motivatie en het Pad

Marianne de Soet breekt een lans voor bewustwording met betrekking tot de motivatie waarmee wij ons spirituele pad lopen. Ze schrijft over haar eigen motivatie en aan de hand van de ladder van optieken verheldert ze verschillende vormen en niveaus van motivatie.

Meesterschap bij begeleiding, eigen autoriteit en Somatic Experiencing

André de Jong schrijft over zijn kennismaking met Somatic Experiencing. Hij geeft naar aanleiding daarvan een eerlijk en helder beeld van zijn persoonlijke ervaringen met de begrippen meesterschap en autoriteit.

Wij zijn dus ik besta

Marieke van Drimmelen geeft een impressie van de relatie met haar trainingsgroep in de Zijnstraining en haar persoonlijke ontwikkeling in dat proces. Ze komt daarbij tot de conclusie dat zelfs de sangha haar geen geborgenheid gaat garanderen.

Zijnsoriëntatie in de ruimere wereld

Marc Wenselaers vertelt hoe zijn Inspiratiekring-regiogroep aan de slag gegaan is met het vraagstuk ‘hoe de Zijnsgeoriënteerde visie kan bijdragen aan onze maatschappij cq aan de wereld waarin wij leven’.

De Spirit gelukkig maken

Daan Goedhart verzorgde een transcript van een meditatieavond bij Hans Knibbe. De lezer kan zo meegenieten van een bijeenkomst die door de deelnemers ervaren werd als een compleet en afgerond geheel binnen deze serie meditatieavonden.

De column van Marieke ter Doest

In een ‘brief’ aan ‘Lieve mam’ belicht Marieke op een ontroerende manier tegelijkertijd de lastige én de intieme kant van een moeder-dochter-relatie.

ISSN:
1876-4967
Verschijningsjaar:
2013
Uitgeverij:
Stichting Zijnsoriëntatie
Aantal pagina’s:
120

Plaats een reactie